Personvernerklæring

Eniro Group Privacy Policy is also available in English here.

Oppdatert: 2017/02/23

1 Eniro

I Eniro-konsernet (definert som Eniro AB, org. nr 556588-0936 og dennes datterselskaper, herunder Eniro Norge AS, org. nr. 963 815 751) behandler vi personopplysninger for de kunder og brukere som anvender Eniros tjenester og produkter. Dette dokumentet er Eniro-konsernets felles personvernerklæring. Eniro Sverige AB og dennes datterselskaper vil i det følgende omtales som "Eniro".

Denne personvernerklæringen er utarbeidet for å gi deg informasjon om Eniros behandling av personopplysninger og tilknyttede spørsmål. Vi verner om våre kunders og brukeres integritet, og overholder norsk lovgivning til beskyttelse av personopplysninger og den personlige integritet, bl.a. personopplysningsloven og tilhørende forskrift, samt EU-rettslig integritetslovgivning. Eniro etterstreber også å opprettholde et høyt beskyttelsesnivå for dine personopplysninger.

Denne personvernerklæringen gjelder for alle Eniros produkter og tjenester, herunder nettsider og applikasjoner til mobil og nettbrett som tilbys av Eniro eller tilknyttede selskaper. For enkelte av Eniros produkter og tjenester kan det finnes særskilte vilkår for behandling av personopplysninger, som vil gå foran denne erklæringen ved bruk av det aktuelle produktet eller tjenesten. Eniros personvernerklæring finnes også på engelsk her.

2 Hva er personopplysninger?

All informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson er å anse som personopplysninger etter personopplysningsloven, herunder for eksempel navn, adresse, telefonnummer og IP-adresser.

3 Grunnlag for behandling av personopplysninger

Eniros behandling av dine personopplysninger forutsetter samtykke fra deg, eller annet rettslig grunnlag. Samtykke kan for eksempel være gitt:

  1. etter forespørsel fra oss, for eksempel i forbindelse med registrering for et produkt eller en tjeneste;
  2. ved at du frivillig sender informasjonen til oss via vårt nettsted, for eksempel ved en forespørsel angående våre produkter eller tjenester; eller
  3. ved registrering for og bruk av våre produkter og tjenester, for eksempel gjennom bruk av særskilt samtykkeskjema eller ved opt-in løsning ved elektronisk registrering.

Når loven krever at det innhentes samtykke for behandling av visse typer personopplysninger eller behandlingsformer, vil Eniro alltid sørge for at slikt særskilt samtykke innhentes forut for at behandlingen igangsettes. Vi samlet for eksempel aldri inn sensitive personopplysninger uten særskilt samtykke, herunder informasjon om din helse eller ditt personnummer. Merk at våre tjenester ikke er ment å benyttes av personer under 13 år, og Eniro samler ikke bevisst inn personopplysninger om personer under denne alder. Dersom du blir oppmerksom på at ditt barn har meddelt personopplysninger til Eniro uten ditt samtykke, ber vi deg om å kontakte oss på: personuppgiftsombud@eniro.com.

4 Innsamling og behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger inkluderer all håndtering av personopplysninger, herunder innsamling, bearbeiding, registrering, sammenkobling, spredning og lagring.

4.1 Aktiv og passiv innsamling av personopplysninger

Innsamling av personopplysninger kan skje både aktivt og passivt. Aktiv innsamling skjer for eksempel når du overlater dine personopplysninger til oss i forbindelse med innlogging på Eniros tjenester, ved oppdatering av din personlige informasjon, ved kjøp i Eniros applikasjoner eller på partneres nettsider. De opplysninger du overlater er normalt navn, e-postadresse, telefonnummer og alder. Dersom du ikke selv overlater opplysningene aktivt til Eniro, men innsamlingen skjer gjennom bruk av verktøy (f.eks. cookies), anses innsamlingen som passiv. Et eksempel på data som samles inn når du bruker tjenestene/produktene og relaterte nettsider er for eksempel din brukeratferd, herunder hvilke tjenester du bruker, hvilke nettsider du besøker og hvor ofte du besøker de ulike nettsidene.

4.2 Geografisk lokalisering

Dersom du ved bruk av Eniros produkter og tjenester aksepterer plasseringstjenester på din PC/telefon/nettbrett eller en annen enhet, vil vi regelmessig samle inn mer detaljert informasjon om din geografiske plassering. Vi ber om at du undersøker de særskilte vilkår for den enkelte applikasjon for mer detaljert informasjon om slike plasseringstjenester. Informasjonen innhentet gjennom plasseringstjenestene benyttes for til å gi tilpasset informasjon og markedsføring, se punkt 6.6 og 6.7 for mer informasjon. Informasjonen kan også benyttes for å utvikle nye produkter og tjenester, samt for å gi deg tilgang til tilpasset innhold, herunder tilbud som er relevante for deg. Dersom du ikke lenger ønsker at vi samler inn informasjon om din plassering, kan plasseringstjenestene når som helst avsluttes. Dersom du velger å avslutte plasseringstjenestene på din enhet, vil Eniro kun samle inn din geografiske plassering basert på din IP-adresse.

4.3 Sammenkobling av opplysninger og data fra andre kilder

Ved behandling av opplysninger som Eniro henter inn, vil Eniro sammenkoble de innhentede opplysningene med opplysninger fra andre databaser for å verifisere at de innsamlede opplysningene er korrekte, samt for å muliggjøre profilering for markedsførings-, annonserings- og søkeformål, se punkt 6.6 for mer informasjon. Eniros annonsenettverk inkluderer partnere, kunder, annonsører og leverandører. For å evaluere resultatene av nevnte samarbeidspartneres og Eniros tjenester, forekommer det at Eniro får informasjon om utfallet av de tilbudte tjenestene, f.eks. informasjon om hva som skjer etter at du har klikket deg inn på en nettside. Det forekommer at leverandører gir oss tilgang til profileringsinformasjon knyttet til deg, eller informasjon om din geografiske profil.

5 Bruk av cookies, web beacons og muligheten for å velge bort slike cookies og web beacons

Vi benytter ulike hjelpemidler for blant annet å se hvordan våre brukere utnytter Eniros nettsider, herunder cookies og web beacons.

Cookies er små tekstfiler som lagres i tilknytning til de filer som brukes av din nettleser når du besøker en av våre nettsider. Tekstfilene inneholder informasjon som blant annet gjør det mulig for oss å tilpasse våre tjenester slik at de passer deg som bruker bedre. Et eksempel er at Eniro gjennom cookies får informasjon om hva du er interessert i og dermed kan tilpasse markedsføring som vises når du besøker våre nettsider. Vi bruker også cookies til å måle om en annonse har vært effektiv, og for andre statistiske formål.

Eniro kan også benytte såkalte web beacons, det vil si elektroniske bilder som blant annet tillater en nettside å regne ut antallet besøkende på nettsiden. Web beacons omtales også som enpiksel-GIF eller "nettsporere".

Eniro tillater visse samarbeidspartnere å lagre cookies eller web beacons i tilknytning til de filer som benyttes av din nettleser i sammenheng med at du besøker våre nettsider. Eniro benytter også cookies og web beacons for å gjennomføre undersøkelser på oppdrag fra visse samarbeidspartnere på deres nettsider. Undersøkelsene har som formål å måle effektiviteten av annonsering, og disse partnerne kan få tilgang til informasjon om undersøkelsen.

Eniro benytter også ulike analyseverktøy med det formål å vurdere og analysere besøksstatistikk. Disse analyseverktøyene benytter cookies. Dersom du ikke tillater cookies vil du altså også blokkere slike analyseverktøy.

Du kan nekte en nettside å lagre dine cookies eller web beacons. Du gjør dette gjennom å endre innstillingene i din nettleser. Merk at dersom du ikke velger å godta cookies og web beacons, risikerer du at du ikke får tilgang til alle funksjonene på våre nettsider.

6 Formålet med behandlingen

6.1 Oppfylle Eniros forpliktelser overfor kunder og brukere

Eniro samler blant annet inn personopplysninger for å kommunisere med og å oppfylle våre forpliktelser overfor våre kunder og brukere i henhold til inngåtte avtaler, samt for å forbedre kvaliteten på våre tjenester og produkter. Personopplysninger samles også inn med det formål å administrere våre tjenester og produkter, å sørge for at du får tilgang til tjenester og produkter du har bestilt, for å besvare klager og for å utføre support-tjenester og feilretting.

6.2 Behandling av personopplysninger for statistiske formål mv.

Eniro kan også samle inn personopplysninger for å forbedre våre produkter og tjenester, for å gjøre disse mer brukervennlige, for å kontrollere at de fungerer som de skal og for å innhente informasjon om feil ved tjenestene eller produktene. Slik informasjon samles for eksempel inn ved hjelp av analyseverktøyet Inspectlet, Google analytics, Adobe SiteCatalyst, Flurry, HockeyApp, Facebook og ved hjelp av såkalte cookies. Mer informasjon om cookies og hvordan du kan blokkere cookies, finner du i punkt 5 i denne personvernerklæringen. Eniro benytter blant annet IP-adresser til feildiagnostisering på våre servere og nettverk, og for å administrere våre nettsider. Vi bruker også IP-adresser for statistiske formål.

6.3 Din tekniske utrustning

For å verifisere informasjon og for å optimalisere tilbudet til Eniros kunder og brukere, samler Eniro inn opplysninger om dine enheter og internettilkobling, f.eks. informasjon generert gjennom våre servicelogger og andre verktøy, inkludert operativsystem, nettleserversjon, IP-adresser, cookies og unike brukere.

6.4 Forebygge misbruk

Eniro bruker personopplysninger om brukernes aktiviteter og tekniske data for å forebygge, begrense og etterforske ulike former for internettmisbruk.

6.5 Facebook

Gjennom å gjøre dine Facebook-venners oppdateringer og kommentarer ("Facebook-informasjon") tilgjengelig på Eniros kart, godkjenner du at Eniro (inkludert tilknyttede selskaper) får behandle og dele slik Facebook-informasjon for dette formål og i henhold til denne personvernerklæringen.

6.6 Tilpasset annonsering

Våre produkter og tjenester inneholder tilpasset annonsering. Slik annonsering leveres av Eniro, våre kunder og/eller våre samarbeidspartnere. Vi kan benytte dine opplysninger for å velge og tilpasse den markedsføring som vises for deg ved anvendelse av våre produkter og tjenester.

Du kan nekte Eniro og behandle opplysninger om deg for å tilpasse annonsering på våre nettsider. Her kan du få mer informasjon om hvordan du kan reservere deg mot tilpasset annonsering, og informasjon om hvordan vi bruker dine opplysninger for å skape en interesseprofil basert på din internettbruk.

Eniro vil også analysere markedstrender for å kunne utvikle våre tjenester og produkter.

6.7 Plassbaserte tjenester

For å kunne levere plassbaserte produkter og tjenester kan Eniro samle inn, bruke og dele spesfikke plasseringsopplysninger, herunder geografisk plassering av din PC eller annen enhet. Vi benytter oss av ulike teknologier for å bestemme plassering, herunder GPS, Bluetooth og din IP-adresse, sammen med Wi-Fi hotspots og mobilmastplasseringer.

Dette hjelper oss for eksempel med å tilby deg søk basert på din geogragiske posisjon, trafikkinformasjon i sanntid, veibeskrivelser, samt muligheten til å gi deg relevant informasjon og tilbud fra våre kunder og samarbeidspartnere.

6.8 Direktemarkedsføring

Eniro kan benytte dine personopplysninger ved direktemarkedsføring, og kan, dersom du samtykker til dette, også gi tredjeparter tilgang til slike opplysninger med dette formål.

Eniro sender imidlertid ikke (med unntak av visse tilfeller der det er tillatt i lov) direktemarkedsføring via e-post, SMS, MMS eller faks, og utleverer heller ikke dine opplysninger til tredjepart med rett til slik elektronisk direktemarkedsføring, med mindre du har gitt ditt samtykke og er informert om hvilke selskaper som vil motta dine opplysninger.

I visse tilfeller vil Eniro kunne behandle personopplysninger i forbindelse med levering av tjenester fra tredjepart. I slike tilfeller kan Eniro behandle personopplysninger på vegne av slike tredjepart og i tråd med dennes instruksjoner. Dette kan for eksempel gjelde annonseringspartnere.

6.9 Caller-id (kun for brukere av Android applikasjoner)

For å kunne tilby deg informasjon om hvem som ringer eller sender en SMS, eller hvem du ringer, gjør Android applikasjoner et søk i din adressebok ved anrop, SMS eller utgående anrop. Telefonnummeret lastes opp via internett til vår tjeneste, der et nytt søk gjøres før tjenesten gir deg ytterligere kontaktinformasjon. Vi deler ikke disse opplysningene med noen tredjepart. Informasjonen deles kun med deg på din enhet for å forbedre brukeropplevelsen.

6.10 Oppbevaring av personopplysninger mv.

Med mindre Eniro opplyser om noe annet, benytter vi ikke dine personopplysninger til andre formål enn det som fremgår i denne personvernerklæringen og relevant lovgivning. For enkelte produkter og tjenester vil det gjelde ytterligere vilkår for behandling av personopplysninger, som vil gis i forbindelse med bruk av disse produktene eller tjenestene.

Dine personopplysninger lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for at Eniro skal kunne oppnå de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Når personopplysningene dine ikke lenger er relevante eller nødvendige for de formål opplysningene ble samlet inn for, vil de slettes eller anonymiseres. 

7 Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Eniro kan utlevere dine personopplysninger til andre selskaper i Eniro-konsernet. Eniro kan også utlevere dine personopplysninger til underleverandører dersom vi anser dette som nødvendig for å oppfylle vår forpliktelse overfor deg som kunde eller bruker. Våre underleverandører skal alltid undertegne en databehandleravtale med Eniro, som skal sikre et tilfredsstillende beskyttelsesnivå for dine personopplysninger. Slike underleverandører kan kun bruke dine personopplysninger til de formål de er innhentet for og for å utføre sine oppgaver i henhold til avtale med Eniro.

Eniro kan også utlevere informasjon om din søkeatferd i våre tjenester og produkter til våre samarbeidspartnere dersom du viser interesse for en annonse eller en kampanje. Slik informasjon vil ikke identifisere deg, med mindre vi har innhentet ditt samtykke til slik utlevering.

Eniro kan levere ut personopplysninger til tredjepart, herunder politi eller annen offentlig myndighet, dersom Eniro er pålagt å utlevere slike opplysninger i henhold til lov eller annen myndighetsbeslutning.

Eniro overfører som hovedregel ikke personopplysninger til tredjeland utenfor EU/EØS. Dersom Eniro har en underleverandør i et land utenfor EU/EØS, vil imidlertid slik overføring kunne skje. For å sikre dine personopplysninger vil Eniro i slike tilfeller inngå en avtale med slik underleverandør, som skal regulere overføringen og underleverandørens håndtering av personopplysningene. Avtalen skal inneholde standardvilkår utarbeidet av EU-kommisjonen (med mindre det aktuelle lands personvernlovgivning er godkjent av EU som tilfredsstillende), og skal ellers overholde de krav norsk lovgivning oppstiller for slik overføring av personopplysninger.

8 Sikkerhet

Internettsider som eies og kontrolleres av Eniro holder et høyt sikkerhetsnivå for å sikre personopplysninger som befinner seg under Eniros kontroll. Eniro gjennomfører nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, spredning og ødeleggelse.

9 Ansvarsfraskrivelse

Eniros produkter og tjenester kan inneholde lenker eller henvisninger til nettsider eller innehold som leveres av tredjeparter. Eniro er ikke ansvarlig for den behandling av personopplysninger som skjer, eller for det innhold som presenteres på, slike tredjepartsnettsider.

10 Endringer og tillegg til denne Personvernerklæringen

Eniro vil fra tid til annen gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Oppdatert versjon av Eniros personvernerklæring vil til enhver tid være tilgjengelig på dette nettstedet. Du oppfordres til å besøke nettstedet jevnlig for å holde deg oppdatert på vår gjeldende personvernerklæring. Datoen for seneste oppdaterte versjon angis øverst på siden for denne personvernerklæringen. Vi vil varsle deg dersom vi gjør endringer i personvernerklæringen som krever ditt samtykke. Ved å bruke dette nettstedet og Eniros øvrige produkter og tjenester godtar du elektronisk underretning og publisering av revisjoner av denne personvernerklæringen på nettstedet, og samtykker i at elektronisk underretning og publisering av revidert versjon på nettstedet er gyldig som underretning til deg om foretatte endringer.

11 Eniros personvernombud, kontaktinformasjon og din rett til endringer og registerutdrag

Eniro Initiatives AB (org. nr: 556763-0966) er ansvarlig for håndtering av personopplysninger innad i Eniro-konsernet. Eniro Initiatives AB etterser at øvrige selskaper i konsernet har tydelige retningslinjer for behandling av personopplysninger og at det foreligger klart definerte formål for bruk av personopplysninger i konsernet.

Dersom du har spørsmål til denne personvernerklæringen eller til Eniros behandling av personopplysninger kan du kontakte Eniro Initiatives AB gjennom de kontaktopplysninger som fremgår under. Dersom de kundeopplysninger som finnes registrert om deg er uriktige, kan du også kontakt Eniro Norge AS sin kundetjeneste. Du har rett til å få slike uriktige opplysninger rettet eller slettet.

Du har også rett til å kontakte Eniro Initiatives AB for å få tilgang til et registerutdrag som blant annet viser hvilke personopplysninger Eniro behandler om deg. Slike begjæring om innsyn skal gjøres skriftlig til Eniro Initiatives AB til postadressen angitt under, og skal være underskrevet av søker og oppgi søkers navn og personnummer. Registerutdraget sendes til søkers folkeregistrerte adresse innen en måned fra Eniro Initiatives AB mottar begjæring om innsyn.

Eniro Initiatives AB
Attention: Personvernombud
Box 7044
164 07 Kista
E-post: personuppgiftsombud@eniro.com
© 2017 Eniro Norge AS

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Når du bruker våre tjenester så godtar du vår bruk av cookies